Klauzula informacyjna MediDieta

 • 24 października, 2023
 • 24 października, 2023
 • 4 min
 • 4 min

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. (dalej: my, Centrum Medyczne Damiana), ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa. Można się z nami skontaktować:

2. Cel i podstawy przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • wykonać umowę sprzedaży zestawów dietetycznych wraz z dostawą oferowanych w Serwisie MediDieta, jaka została zawarta między Tobą a Centrum Medycznym Damiana na podstawie akceptacji Regulaminu Serwisu MediDieta (w związku z art. 6 ust. 1 b RODO),
 • komunikować się z Tobą w ramach wykonywania zawartej umowy (w związku z art. 6 ust. 1 b RODO i art. 6 ust. 1 f RODO),
 • dokonać rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w związku z  prowadzoną działalnością gospodarczą (w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, a także dochodzić i bronić się przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu (w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji, w tym w oparciu o profilowanie (w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przesyłać Ci komunikację o charakterze informacyjno-marketingowym oraz sprzedażowym określonym kanałem komunikacji na podstawie i zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą (w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • zrealizować wniosek dotyczący Twoich praw wynikających z RODO (w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Natalia Jagiełło. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Możesz to zrobić:

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa;
 • przez e-mail: IOD@damian.pl.

4. Okres przetwarzania Twoich danych

 • W związku z zawartą umową będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do jej realizacji.
 • W przypadku dochodzenia i obrony przed zgłoszonymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń, który co do zasady wynosi 6 lat.
 • W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Do celów rozliczenia umowy przez czas wynikający z przepisów podatkowych.

5. Profilowanie

Na podstawie Twoich danych osobowych będziemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące prowadzoną przez nas działalność. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych przesyłanych po wyrażeniu dedykowanej zgody. Do profilowania możemy wykorzystywać następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i w serwisie Medidieta oraz preferencje wyrażone podczas korzystania z serwisu MediDieta.

6. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, będą to m.in.:

 • dostawcy realizujący proces obsługi zamówień,
 • dostawcy usług kurierskich,
 • dostawcy usług IT,
 • agencje marketingowe.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT, w związku z czym dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Zapewniamy, że przekazywanie danych poza EOG będzie odbywać się w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. W związku z powyższym możesz zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie powyżej,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych – dane kontaktowe podane w pkt. 1 i 3.

Prawo wycofania zgody – w przypadku kiedy Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu – przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych

Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

Masz pytania?

Zostaw numer – oddzwonimy!

Zobacz nasze
ulepszone menu!

Sprawdź, gdzie
dostarczamy!