Klauzula informacyjna MediDieta

Klauzula informacyjna MediDieta

Klauzula informacyjna MediDieta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o. (dalej: CMD), ul. Wałbrzyska 46, 02-739 Warszawa.
Można się z nami skontaktować:

Cel i podstawy przetwarzania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • wykonać umowę sprzedaży posiłku lub środka spożywczego wraz z dostawą oferowanych w Serwisie MediDieta, jaka została zawarta między Tobą a CMD na podstawie akceptacji Regulaminu Serwisu MediDieta (w związku z art. 6 ust. 1 b RODO),
 • komunikować się z Tobą w ramach wykonywania zawartej umowy (w związku z art. 6 ust. 1 b RODO i art. 6 ust. 1 f RODO),
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, a także dochodzić i bronić się przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie uzasadnionego interesu (w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji, w tym w oparciu o profilowanie (w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
 • przesyłać Ci komunikację o charakterze informacyjno-marketingowym oraz sprzedażowych określonym kanałem komunikacji na podstawie i zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą (w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

Inspektor Ochrony Danych:
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Natalia Jagiełło. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Możesz to zrobić:

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez e-mail: IOD@damian.pl

Okres przetwarzania Twoich danych

 • W związku z zawartą umową będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do jej realizacji.
 • W przypadku dochodzenia i obrony przed zgłoszonymi roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń, który co do zasady wynosi 6 lat.
 • W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Profilowanie:
Na podstawie Twoich danych osobowych będziemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych przesyłanych po wyrażeniu dedykowanej zgody. Do profilowania możemy wykorzystywać następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i korzystania z Serwisu MediDieta.

Odbiorcy danych:
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, będą to m.in.:

 • dostawcy realizujący proces obsługi zamówień,
 • dostawcy usług kurierskich,
 • dostawcy usług IT,
 • agencje marketingowe.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe podane w pkt. 1 i 3.

Prawo wycofania zgody – w przypadku kiedy Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu - przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych
Podanie danych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.